Duurzame kwaliteit

Steeds vaker zien we de wens om duurzaam te bouwen als leidraad in ons bestek. Onze samenleving en ons milieu stellen iedere keer weer hogere eisen, waaraan voldaan moet worden. Bouwprocessen veranderen op dit punt voortdurend als ook innoveren de materialen sterk. Hierdoor is er in de loop van de tijd ook meer keuze gekomen. Gelukkig heeft dit daardoor niet altijd een kostprijsverhogend effect. Zo werken u en wij samen aan een verbetering van woon- en leefmilieu. Bouwen aan een betere wereld voor nu en later! Wij adviseren u graag en tonen alternatieven waarbij de K van kwaliteit op meerdere aspecten wordt ingevuld.